Video’s 2015

Kreta 2015 Trip 1 : A round trip to Agois Antinios Grove and back towards Pyrgos.

Kreta 2015 Trip 2 : To Vathi and back.

Kreta 2015 Trip 3 : From Spili to the Patsos or Agios Antonios gorge.

Kreta 2015 Trip 4 : From Moni Arkadi to Heraklion by Old National Road.

Snorkelen